Crisis tussen regering & Gülen-beweging escaleert

De crisis tussen de Gülen-beweging en de regering omtrent de voorbereidingsscholen heeft zijn toppunt bereikt na het uitlekken van een document door de krant Taraf.
Turks.nl Redactie

Taraf beweert dat het een document is uit een veiligheidsraad in 2004. Ondertekend door premier Erdogan, toenmalige president Sezer, ministers en bevelhebbers van de land- zee- en luchtmacht. Dit document omschrijft het besluit om de macht van de Gülen-beweging terug te trekken, en zelfs uit te schakelen. Zo zouden de scholen van de Gülen-beweging gesloten worden, en de studentenhuizen onder toezicht worden gebracht.

Vicepremier Bulent Arinc ontkent het bestaan van het document niet, maar voegt er wel aan toe dat het onderwerp nooit is besproken binnen de regering. 

Tijdens de maandelijkse veiligheidsraad komt de premier en minsters samen met de president en legertop. In 2004 had het Turkse leger nog veel zeggenschap in politieke zaken. Jarenlang werden religieuze groepen in het land gezien als een potentieel gevaar, wat in 1997 leidde tot een poging tot staatsgreep door het pro-seculiere en elitistische leger. De conservatieve regering van Necmettin Erbakan moest toen opstappen. Ook in 2007 had het leger een vergelijkbare poging tegen de Ak Partij, maar bereikte zijn doel niet.

Dershane’s
De regerende Ak Partij plant het om de betaalde voorbereidingsscholen af te schaffen, omdat het onderwijs die de reguliere scholen voldoende moet zijn. Bij de voorbereidingsscholen worden scholieren getraind voor de toelatingsexamens voor de universiteit. Inschrijven op zo’n school varieert tussen de 4.000 en 20.000 lira.

De voorbereidingsscholen moeten uiteindelijk gewone privéscholen of onbetaalde studiecentra worden. De Gülen-beweging die via deze scholen veel aanhang wint, beweert dat het gaat om een complot tegen de beweging.

© Turks.nl