Dit denken Turken over secularisme

Turks.nl Redactie

Uit een onderzoek naar hoe inwoners van Turkije kijken naar het secularisme, is gebleken dat een overgroot deel van de Turken het secularisme van groot belang vinden.

Onderzoeksbureau Metropoll vroeg aan Turken hoe ze denken over het secularisme, een beladen onderwerp in Turkije. 69% van de ondervraagden gaven aan dat het sercularisme van groot belang is voor het land, terwijl 258% het onnodig vindt. 5,3% van de ondervraagden geeft aan geen mening te hebben.

Wanneer wordt gekeken naar stemgedrag per ondervraagde, wordt duidelijk dat vooral de achterban van de CHP positief is over secularisme: namelijk 84,2%. De meerderheid van de stemmers van de AK Partij zijn pro secularisme, terwijl ruim een derde het onnodig vindt. Opvallend is dat de achterban van de fundamentalistische partij SP positiever zijn over het secularisme dan de AKP’ers.