Dit zei Erdoğan over gelijkheid man en vrouw

Erdoğan vindt dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn aan elkaar. Maar wat bedoelde hij daarmee?
Turks.nl Redactie

De Turkse president Erdoğan zei tijdens zijn toespraak op een internationale top over Vrouwen en Recht dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn aan elkaar.

“Wat hebben vrouwen nodig? Hier zeggen ze soms ‘gelijkheid van mannen en vrouwen’. ‘Gelijkheid onder vrouwen’ en ‘gelijkheid onder mannen’ is beter op z’n plaats,” aldus Erdoğan. “Maar het belangrijkste is gelijkheid voor de wet. Wat vrouwen nodig hebben is niet gelijkheid, maar gelijkwaardigheid. Rechtvaardigheid dus. Dat is wat we nodig hebben.” vervolgde Erdoğan zijn toespraak.

Gelijkheid van mannen en vrouwen druist tegen de menselijke natuur in volgens Erdoğan. Mannen en vrouwen hebben volgens hem andere karakters, gewoontes en lichaamsbouw. Hierdoor zouden vrouwen niet hetzelfde werk kunnen doen als mannen. “Haar een schep geven en laten werken? Dat kan niet. Dat past niet bij haar delicate postuur. Dat is wel gebeurd in Anatolië. Onze moeders moesten hard werken terwijl de mannen zaten te kaarten in café’s” zei Erdoğan.

Hij vervolgde zijn toespraak met de rol van de vrouw vanuit Islamitisch oogpunt: het moederschap. Volgens Erdoğan hebben vrouwen binnen de Islam een belangrijke rol toebedeeld gekregen. “De hemel ligt onder de voeten van moeders, niet onder die van vaders. De een zal dit begrijpen, en de ander niet. Dit zullen feministen niet begrijpen, zij accepteren het concept van moederschap niet.”

Turks.nl / Halim Gökduman

  • Loading...