Gaat Davutoglu opstappen?

Binnen een paar uur wordt bekend of de Turkse premier zijn ambt neerlegt.
Turks.nl Redactie

In de afgelopen dagen ontstond er een geschil binnen de AK Partij: Het partijbestuur is het niet eens met de bestuurswijze van Davutoglu en beperkten zijn bevoegdheden binnen de partij. Zo mag hij geen belangrijke posities meer benoemen. Volgens de media is het duidelijk: De partij is verdeelt in twee kampen, namelijk het Erdogan-kamp en het Davutoglu-kamp.

De commotie liep verder op toen er op internet een lange verklaring verscheen dat geschreven is door een nog onbekend persoon. De schrijver beschuldigt Davutoglu ervan de AK Partij te willen scheiden van president Erdogan. Hij zou zijn ideeën niet bespreken met de president en zou het land ‘in zijn eentje’ willen besturen, zonder invloeden van Erdogan. De verklaring had de titel ‘het pelikaan-dossier’ en werd veel besproken in kranten en op TV.

Opstappen
Na het uitlekken van de verklaring vroeg een Hurriyet-journalist de premier of hij van plan is op te stappen. Hij ontkende niet en zei dat hij ‘er nog over nadenkt’. Er wordt al gesproken over twee mogelijke opvolgers: Namelijk minister Yildirim van infrastructuur of minister Albayrak voor energie, Erdogan’s schoonzoon.

Erdogan
Sinds 17:00 is premier Davutoglu aan tafel met Erdogan. Hoewel is bekendgemaakt dat het gaat om een ‘reguliere vergadering’, is het hoogstwaarschijnlijk dat de problemen binnen de AK Partij worden besproken. Het wordt verwacht dat er en persverklaring plaatsvindt na de bespreking.