‘Turkije enige hoop van Moslimwereld’

“De ogen van de moslimwereld zijn gericht op Turkije. Wij zijn de enige hoop van moslims en wij hebben een grote verantwoordelijkheid.”
Turks.nl Redactie

Dat waren de woorden van president Erdogan tijdens een toespraak. “Nog nooit hebben we meer behoefte gehad aan eenheid en broederschap. Alle ellende is het gevolg van de opruiing die kolonisten anderhalf eeuw geleden hebben veroorzaakt en vandaag nog tot stand houden”, vindt hij. Hierdoor moet Turkije actiever zijn om moslims te waarschuwen en conflicten op te lossen.

Erdogan wil de Turkse Diyanet actiever inzetten om conflicten in moslimlanden een halt toe te roepen. “Moslimleiders in alle landen moeten zich verenigen rond de kernwaarden van het geloof.” De Diyanet moet hierin een leiderrol spelen vindt de Turkse president.

Dit is de enige manier om alle verdeeldheid, haat en vijandigheid van tafel te vegen zegt Erdogan. “Moslims vermoorden moslims. Een moslim doodt iemand die Allahoe akbar zegt, door zelf Allahoe akbar te roepen”. Als voornaamste reden geeft Erdogan dat onwetendheid heerst in de moslimwereld, in plaats van de wetenschap.