Voorzitterskandidate MHP bedreigt Erdoğan

Meral Akşener, voorzitterskandidate bij de nationalistische partij MHP, zou harde woorden hebben geuit richting president Erdoğan.
Turks.nl Redactie

Akşener zou tegen iemand uit de besloten kring van de president hebben gezegd dat, indien de uitspraak van de rechter op 8 april wordt beïnvloedt, ze met 25.000 man zal marcheren naar het AKpaleis en in de moskee aldaar het gebed zal verrichten. Althans, dat beweert journalist Ömer Şahin van de oppositiekrant Meydan.

In het stuk van Sahin staat verder dat er complottheorieën zijn dat Bahçeli en president Erdoğan goede maatjes zouden zijn en Erdoğan zijn invloed zou uitoefenen op het rechtssysteem om Bahçeli te helpen. Vandaar dat Akşenerzou speculeren van een inmenging van de president. Akşener zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Rechtszaak
Op 8 april zal de rechter beslissen in de zaak tussen de oppositie en de partijleiding van MHP. Als de rechter de oppositie van MHP in het gelijk stelt, zal er uiteindelijk een partijcongres worden gehouden.

Nieuwe leider
Sinds de laatste verkiezingen rommelt het hevig bij de nationalistische MHP. MHP verloor de helft van haar zetels na de vervroegde verkiezingen in november. Opmerkelijk was dat grote namen als Sinan Oğan en Meral Aksener niet als kandidaat werden gesteld door MHP.

Slechts 21 dagen na de parlementaire verkiezingen in Turkije verklaarde ex-parlementariër Sinan Oğan, die eerder uit de partij was gezet en via een rechterlijke uitspraak terugkwam bij de partij, zich kandidaat als voorzitter bij MHP. Later verklaarden ook Meral Akşener, Koray Aydın en Ümit Özdağ zich als voorzitterskandidaat. Het probleem was echter dat enkele maanden eerder, namelijk in maart, het partijcongres reeds gehouden was. Het volgende congres staat gepland voor 2018.

De oppositie wilde zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen en wilde dit doen door een nieuwe voorzitter te kiezen bij een buitengewoon congres. Volgens de huidige regels bij MHP is dit alleen mogelijk bij verkiezingen. Om ook bij buitengewone congressen een nieuwe voorzitter te kunnen kiezen moet het reglement worden veranderd. Om een vergadering te openen die het mogelijk kan maken het reglement te veranderen zijn er 249 handtekeningen nodig, de opposanten haalden begin dit jaar 543 handtekeningen, ruim boven de vereiste 249. Vervolgens zijn er 601 stemmen nodig om daadwerkelijk het reglement te veranderen.

Reactie Bahçeli
Partijleider Bahçeli was furieus en verklaarde de handtekeningen ongeldig te verklaren en niet mee te willen werken. Daarop opende de oppositie een rechtszaak om alsnog de weg te openen naar nieuwe partijcongres. Verder werden meerdere provinciale afdelingen van de partij gesloten door Bahçeli. Zij zouden de oppositie steunen.

Oppositie
Ook de kinderen van de oprichter van de partij staan achter de oppositie. Verder kwam uit een enquête uit dat 34% van de nationalisten achter Akşener-, 26% achter partijleider Bahçeli- en 17% achter Sinan Oğan staan. De opposanten voeren hard campagne en proberen zoveel mogelijk provinciale afdelingen achter hen te krijgen. Verder is bekend dat namen als Yusuf Halaçoğlu en Özcan Yeniçeri ook achter de oppositie staan.