Dit is de nieuwe Turkse grondwet

Turks.nl Redactie

Eerder was bekend geworden dat de regerende AKP samen met de nationalistische MHP een akkoord had bereikt over het presidentieel systeem voor Erdoğan. Nu is er een officieel voorstel ingediend bij het parlement.

Met de veranderingen krijgt de AK Partij haar zin om de president meer macht te geven in Turkije: Turkije zal worden bestuurd middels een presidentieel systeem.

Het voorstel is ondertekend door 316 parlementariërs. Er zijn 330 parlementariërs nodig om een referendum uit te vaardigen over het wetsvoorstel. Als 367 parlementariërs voor het wetsvoorstel stemmen is geen referendum nodig en wordt het wetsvoorstel aangenomen.

Presidentieel systeem

Volgens de nieuwe grondwet mag de president lid worden van een partij. De president hoeft niet meer onpartijdig te zijn. De functie van premier gaat op in het presidentschap en vervalt hiermee. Alle politieke macht komt hiermee in de handen van de gekozen president.

De belangrijkste veranderingen

  • Het aantal parlementariërs gaat van 550 naar 600.
  • De president wordt gekozen op 3 november 2019.
  • De president mag lid zijn en blijven van een politieke partij. Voorheen was dat niet toegestaan.
  • Een kandidaat-president heeft 100 duizend handtekeningen nodig om zich kiesbaar te stellen.
  • Het aantal leden van het Grondwettelijk Hof wordt verlaagd van 17 naar 15 leden.
  • De militaire rechtbanken worden opgeheven.
  • De gendarmerie-chef, wordt ontheven van zijn lidmaatschap bij de Algemene Parlementaire Raad.
  • De leden van de Opperste Raad van Rechters en Openbare Aanklagers zullen voor de helft worden gekozen door de president, terwijl de andere helft zal worden gekozen door het parlement.
  • De minimale leeftijd om verkozen te worden daalt naar 18 jaar.

Klik hier om het volledige voorstel te lezen.