CBS: Turken zijn nummer 1!

Uit een nieuwe publicatie van het CBS blijkt dat het aantal Nederlanders van Poolse herkomst zich heeft vervijfvoudigd sinds 2000. Een enorme groei, maar toch kunnen ze niet op tegen de Turken: de grootste groep Nieuwe Nederlanders!
Turks.nl Redactie

Per 1 januari 2016 zijn de Turkse Nederlanders met een aantal van 397,415 burgers (weer) de grootste gemeenschap in Nederland na de Nederlanders zelf. Turken worden gevolgd door Marokkanen met 386 duizend.

Dat de Turkse Nederlanders op nummer 1 staan is geen primeur. In 1996 waren Turkse Nederlanders, met 271,514 inwoners, nét niet de grootste gemeenschap. Alleen de Surinamers stonden nog voor ze met een aantal van 280.615. Maar sinds 2000 hebben de Turkse Nederlanders de koppositie overgenomen van de Surinamers en staan nog altijd op de eerste plaats.

 

BONUS
Naast de grootste groep te zijn met een buitenlandse roots, vormen de Turkse Nederlanders eveneens het kleinste aantal werklozen onder de niet-westerse allochtonen. Met 14,2% zijn Turkse Nederlanders minder vaak werkloos dan andere niet-westerse allochtonen. Het aantal werkloze Turkse Nederlanders is echter nog steeds 2,5 keer groter dan het aantal werkloze autochtone Nederlanders.

  • Loading...