CBS: Turken zijn nummer 1!

Uit een nieuwe publicatie van het CBS blijkt dat het aantal Nederlanders van Poolse herkomst zich heeft vervijfvoudigd sinds 2000. Een enorme groei, maar toch kunnen ze niet op tegen de Turken: de grootste groep Nieuwe Nederlanders!