EU: ‘Turken voelen zich het meest gediscrimineerd in Nederland’

Turks.nl Redactie

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft een nieuw onderzoek uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat er tekort wordt geschoten in discriminatiebestrijding. Volgens het onderzoek voelen Turken in Nederland zich het meest gediscrimineerd. Klik hier voor het rapport.

In het rapport over de tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie (EU-MIDIS II): belangrijkste resultaten wordt gewezen op de noodzaak van specifieke en sterkere maatregelen om wettelijke bescherming tegen discriminatie te bieden, gekoppeld aan doeltreffende sancties.

Daarnaast moet er veel meer worden gedaan om slachtoffers ertoe te bewegen aangifte van incidenten te doen, aangezien 88% van de etnische discriminatie, 90% van de gevallen van door haat ingegeven intimidatie, en 72% van de gevallen van door haat ingegeven geweld niet worden gemeld.

Tegelijkertijd moeten politie en justitie en gelijkebehandelingsorganen de juiste instrumenten krijgen om deze meldingen op doeltreffende wijze af te handelen.

In Nederland verklaarde 65% van de Noord-Afrikaanse respondenten en 58% van de Turkse in de afgelopen vijf jaar geconfronteerd te zijn met discriminatie, tegenover 45% van alle ondervraagde Noord-Afrikanen en 34% van alle ondervraagde Turken in de EU. De discriminatie was in Nederland zowel bij de Noord-Afrikaanse (52%) als bij de Turkse (40%) respondenten het sterkst bij het gebruik maken van publieke en private diensten.

40% van de Noord-Afrikaanse respondenten in Nederland en 37% van de Turkse meldde het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met door haat ingegeven intimidatie, in vergelijking met respectievelijk 29% en 23% van alle NoordAfrikaanse en Turkse respondenten in de EU.

Vergeleken met de algemene bevolking in Nederland (72%), maakten minder Noord-Afrikanen (67%) en minder Turken (57%) de middelbare school af. Dit verkleint hun kansen op werk.