Het belang van de Europese verkiezingen

Nu de gemeenteraadsverkiezingen inmiddels tot belangrijke veranderingen heeft gezorgd ( zoals in Amsterdam, waar de PvdA na 60 jaar niet meer in de coalitie zal zitten) richten de partijen zich nu op de komende verkiezingen, die voor het Europees Parlement. In het kader van steeds dalende opkomst bij verkiezingen in Nederland is het aannemelijk dat de opkomst in mei ook drastisch laag zal zijn. En juist deze ontwikkeling baart mij als kandidaat voor de komende Europese verkiezingen (namens D66) enorme zorgen.

Verhoudingen tussen de EU en Turkije: hoe verder?

In de jaren ’60 van de afgelopen eeuw werd het duidelijk dat Turkije een strijdtoneel was geworden van beide kanten van de “Ijzeren gordijn”. Met name het Cuba-crisis van 1963 gaf Turkije een totaal andere, nieuwe rol in de internationale politiek. Turkije was immers een onderdeel van een op dat moment geheime pact tussen Kennedy en Soviet-leider Nikita Krushtsjev om een nieuwe wereldoorlog tegen te gaan.