Helft Turken voelt zich niet thuis in Nederland

De helft van de Turkse en Marokkaanse jongeren voelen zich geen onderdeel van de Nederlandse samenleving.
Turks.nl Redactie

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat woensdag werd gepubliceerd, blijkt dat zij zich vooral Turks of Marokkaans voelen en niet Nederlands. Zij gaan ook vaak om met mensen van dezelfde afkomst.

Ondanks dat zij sinds een halve eeuw in Nederland wonen, voelen zij zich in geringe mate Nederlander. Dat komt volgens hun vooral door de manier waarop autochtone Nederlanders tegen migranten aankijken.

Er leeft een sterk en breed gevoel van uitsluiting. Zij voelen zich apart gezet en niet gezien als individuele burgers maar als lid van een migrantengroep en moslim. Zij hebben wantrouwen tegenover de Nederlandse media, landelijke politiek en de politie. Dit zorgt ervoor dat een deel zich geen onderdeel voelt van de Nederlandse samenleving.