Turkije: Nederland xenofoob en islamofoob

”In de afgelopen verkiezingscampagne hebben bijna alle partijen zich schuldig gemaakt aan islam- en vreemdelingenhaat.” Dat zijn de woorden van Turkije in de periodieke doorlichting van de mensenrechtensituatie in VN-lidstaten.

Zo zag de Nederlandse gezant de dood van Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk kwam om het leven op 10 november 1938. Twee dagen daarna stuurde Philips Christiaan Visser, de Nederlandse gezant in Istanbul, een bericht naar de Minister van Buitenlandse zaken in Den Haag over de dood van de grootste Turk.