Overheid schrapt woord ‘allochtoon’

De overheid stopt met het gebruiken van de woorden ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’. Daarmee wordt volgens de Volkskrant een nieuwe norm gezet.
Turks.nl Redactie

De begrippen zijn volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet meer precies genoeg en stigmatiserend. Het begrip ‘allochtoon’ werd voor het eerst door de WWR genoemd in 1989 in het rapport ‘Allochtonenbeleid’. 

Een alternatief voor de woorden is er nog niet. Voortaan wordt wel gesproken van ‘inwoners met een migratieachtergrond’ en ‘inwoners met een Nederlandse achtergrond’. Voor kinderen gelden dezelfde termen.

Verder wilt de WWR ook af van de termen ‘westers’ en ‘niet-westers’. Nu zijn Japanners en Indonesiërs westers terwijl Surinamers en Antilianen niet-westers zijn, wat feitelijk niet klopt.

  • Loading...