Steeds meer Turken verlaten Nederland

Het aantal Turken die Nederland verlaten is in vijf jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS.
Turks.nl Redactie

In 2014 hebben er ruim 5 duizend Turken ervoor gekozen om hun leven elders voort te zetten. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2009. Tegelijkertijd komen er ook minder Turken naar Nederland. Samen met de recente cijfers, neemt het aantal Turken in Nederland sinds 2012 af.

In het begin van dit millenium kwamen er nog zo’n 4,5 duizend Turken per jaar bij in Nederland. In 2014 nam het aantal juist met 1,6 duizend af. Een mogelijke verklaring hiervoor is de sociale en economische ontwikkeling van Turkije in het afgelopen decenium. 

Schermafbeelding_2015-09-08_om_23.03.50.png

  • Loading...