Tweede Kamer: Heroverweeg EU-toetreding Turkije

Nederland moet gaan kijken of de toetreding van Turkije niet moet worden heroverwogen. Dat stelt ChristenUnie die daarover een motie heeft ingediend in de Kamer.
Turks.nl Redactie

De motie komt na de stappen van Turkije, waarbij Twitter en YouTube werden geblokkeerd toen de twee sites weigerden mee te werken aan het opsporen van strafbare feiten die op de sites werden gepleegd. Het gaat onder andere om het lekken van geheime documenten en staatsgeheimen.

Twitter is op verzoek van het Grondwettelijk Hof opgeheven. Een blokkade is volgens het Hof in strijd met mensenrechten. YouTube blijft voorlopig afgesloten.

De motie vraagt om een onderzoek omtrent de recente ontwikkelingen in Turkije, of het een aanleiding is voor lidstaten om hun positie ten aanzien van de toetredingsonderhandelingen te herzien. De motie werd gesteund door een kamermeerderheid.

Volgens de VVD is de motie een signaal aan de Turkse regering, dat zij niet zonder consequenties kunnen doorgaan met het beperken van vrijheden. Ook het CDA ziet niks meer in de toetredingsonderhandelingen. CDA zette zelf in 2006 twee Turkse kandidaten van de lijst omdat zij weigerden de Armeense ‘genocide’ te erkennen.

© Turks.nl