EU geeft groen licht voor afschaffing visumplicht Turken

Brussel zet de deur open voor het visumvrij reizen voor Turken in Europa.
Robert Brink

Turkije voldoet volgens de Europese Commissie aan bijna alle eisen die de EU stelt aan opheffing van de visumplicht. De commissie stelt voor om Turken vanaf 1 juli zonder visum toe te laten tot de EU, kondigt Frans Timmermans aan.

EU-lidstaten zeggen in het Europees Parlement het laatste woord over het besluit. De visumplicht zou pas eind dit jaar afgeschaft worden, maar dat werd versneld na het gesloten met Turkije.

De visumplicht zal voorlopig alleen worden afgeschaft voor Turken die in bezit zijn van een biometrisch paspoort met vingerafdrukken. Mensen die dat nog niet hebben, moeten een visum aanvragen. Ook zal Turkije geen visum meer vragen van inwoners van EU-lidstaten.

“Als Turkije op dezelfde voortvarende manier doorgaat, heb ik er vertrouwen in dat snel aan alle voorwaarden is voldaan”, aldus Timmermans. Er zijn nog vijf problemen over. Zo moet Turkije nog wetten aannemen die corruptie tegengaan. Ook moet een samenwerkingsovereenkomst met Europol worden afgesloten en ook moeten afspraken worden gemaakt over samenwerking op het gebied van justitie. Als laatste moet Turkije nog wetten aannemen die terreur bestrijden en het mogelijk maken om inlichtingen met de EU te delen.