Europeanen komen uit Anatolië

Bij een onderzoek in Turkije hebben wetenschappers een werktuig uit de steentijd gevonden.
Turks.nl Redactie

Het is zo’n 1,17 tot 1,24 miljoen jaar oud, meldt utnieuws.nl. Volgens ITC-decaan Tom Veldkamp bewijst de vondst dat de homo erectus veel langer in West-Turkije leeft dan eerder kon worden aangetoond. 

“Het was heel bijzonder om dit gereedschap te vinden in een verlaten rivierbedding” zegt Veldkamp. “Het gaat om een door mensachtigen gemaakt stenen werktuig. Dit is het oudste, goed gedateerde menselijke artefact dat tot nu toe is gevonden in Turkije.”.

Europa
“We kunnen hiermee de verspreiding van onze voorouders en de oorsprong van de eerste Europeanen beter begrijpen. Het is waarschijnlijk dat het Anatolisch schiereiland de doorgang was die onze voorouders van Azië naar Europa heeft geleid,” voegt Veldkamp eraan toe. De vindplaats van het werktuig ligt minder dan 200km van de Bosporus, waarlangs de mens waarschijnlijk naar het Europees vasteland is overgestoken.

 

  • Loading...