Istanbul na de verovering: van ruïne naar wereldstad

Na de verovering van Istanbul in 1453 moest Mehmet II nog zo’n zeven jaar wachten voordat hij deze stad als zijn definitieve woonplaats en de nieuwe hoofdstad van zijn rijk kon beschouwen. Dat kwam doordat Istanbul al voor de verovering in 1453 een vervallen stad was. De veroveraar stak enorm veel energie in de heropbouw van de stad en toverde het uiteindelijk om tot een economisch en politiek centrum van het Ottomaanse Rijk. Lees hieronder hoe hij dat deed.

In de tijd van Süleyman de Grote werd koffie haram verklaard

Bronnen vertellen ons dat wij, Turken, aan het begin van de zestiende eeuw kennis hebben gemaakt met koffie. Na de verovering van Egypte door Selim I (Yavuz Sultan Selim) zien we dat koffie langzaam door het rijk werd verspreid. Tot aan onze kennismaking met thee in de negentiende eeuw, was koffie de belangrijkste dagelijkse drank binnen de Devlet-i Aliyye, zoals de Ottomanen hun rijk noemden.