Turkije: Nederland xenofoob en islamofoob

Turks.nl Redactie

”In de afgelopen verkiezingscampagne hebben bijna alle partijen zich schuldig gemaakt aan islam- en vreemdelingenhaat.” Dat zijn de woorden van Turkije in de periodieke doorlichting van de mensenrechtensituatie in VN-lidstaten.

De Turkse vertegenwoordigers in de VN-Mensenrechtenraad zeggen dat Nederland de vrijheid van meningsuiting, -van vergadering en -van vrij verkeer onderuit haalde en ongeoorloofd geweld gebruikte op 11 maart. Een Turkse minister werd toen gegijzeld door de politie en er werd veel geweld gebruikt tegen Turkse demonstranten.

Nederland werd ook op de vingers getikt door andere VN-landen. Zo moet Nederland meer maatregelen nemen tegen discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat in de media en op het internet. Ook moet Nederland meer werk maken van vrouwen- en kinderrechten. Zo zijn er nog te weinig vrouwelijke burgemeesters, hoogleraren en topdiplomaten. Zij waren weliswaar milder in hun uitspraken: Turkije had 1 minuut en 15 seconden lang enkel harde kritiek op Nederland.