Jongeren DENK: politici zijn geen historici!

De Nederlandse politieke jongerenorganisaties voeren al lange tijd campagne voor de Armeense lobby. Allen zetten een handtekening onder een oproep aan premier Rutte om de gebeurtenissen rond 1915 te bestempelen als ‘genocide’.