Nederlands als stemmentrekker?

Inmiddels woon ik tien jaar in Nederland, en telkens als er verkiezingen zijn zie ik dat de discussies rondom de taal oplaaien. In de tussentijd is het helemaal niets veranderd. Of het nou gaat om verkiezingsposters in een andere taal dan het Nederlands of her en der uitgesproken meningen over het korten op uitkering als men de taal niet machtig is of de debatten rondom integratie van met name niet-Westerse allochtonen hier, het gaat rond verkiezingstijd om het Nederlands. Al een paar dagen heeft VVD een poster in Rotterdam hangen met de tekst ” In Rotterdam spreken we Nederlands”.  Voor mij is het al langer bekend dat VVD de plaats van PVV wil innemen, maar dit slogan is uitermate merkwaardig.